Termeni și condiții

 1. Generalităţi 

Toate comenzile pentru produse şi servicii, plasate de clienții contractuali persoane juridice (în continuare „CLIENT”) prin intermediul magazinului online www.b2b.melinda.ro, sunt acceptate de către societatea MELINDA-IMPEX INSTAL SRL (în continuare “MELINDA INSTAL”), conform acestor condiţii şi termeni. Niciun alt termen nu va fi acceptat decât cu acordul scris şi semnătura autorizată MELINDA INSTAL. Aceste condiţii şi termeni de vânzare formează parte din orice contract încheiat între MELINDA INSTAL şi CLIENT. MELINDA INSTAL poate corecta orice eroare fără a-l anunţa în prealabil pe CLIENT.  

MELINDA INSTAL, prin magazinul online www.b2b.melinda.ro, este furnizor de bunuri şi servicii B2B (pentru persoane juridice). Dacă totuşi persoanele fizice vor efectua achiziţii se vor aplica condiţiile B2B. 

CLIENTUL are acces la magazinul online www.b2b.melinda.ro prin persoană împuternicită, pe baza datelor de acces furnizate de către MELINDA INSTAL, parola de acces inițială fiind necesară a fi schimbată la primul acces. 

 

 1. Preţuri 

Preţurile produselor şi serviciilor listate în magazinul online www.b2b.melinda.ro, sunt valabile pe o perioadă determinată. Preţurile sunt exprimate în RON, nu conţin TVA și sunt prețuri nete de vânzare între MELINDA INSTAL și CLIENT, fiind negociate de către părțile contractuale, cu excepția produselor la care este afișat “Obține preț personalizat”. Preţurile conţin taxa verde pe produse, unde este cazul. MELINDA INSTAL îşi rezervă dreptul de a aduce modificări acestor prețuri cu o notificare prealabilă, conform contractului cadru încheiat între părți. CLIENTUL poate stabili în mod independent prețurile sale de revânzare pentru produsele achiziționate de la MELINDA INSTAL prin intermediul magazinului online www.b2b.melinda.ro.  

 

 1. Comenzi 

Comenzile lansate de persoana căruia CLIENTUL asigură acces la magazinul online www.b2b.melinda.ro angajează CLIENTUL în același mod cu lansarea comenzilor pe alte canale de comunicare (personal către reprezentant vânzări, prin telefon, prin fax, sau prin e-mail). Nu este obligatorie trimiterea comenzilor de către CLIENT doar prin magazinul online www.b2b.melinda.ro, care în continuare pot fi trimise și prin alte canale de comunicare, însă MELINDA INSTAL poate practica prețuri promoționale, prețuri speciale care să fie valabile doar pentru comenzile lansate prin magazinul online www.b2b.melinda.ro. 

MELINDA INSTAL îşi rezervă dreptul de a refuza derularea comenzilor primite, din diverse motive.  

 

 1. Onorare comandă şi livrare 

Comenzile lansate de clienţii care au încheiat un contract se vor derula conform condiţiilor stabilite în acesta. 

Termenul de livrare standard, pentru produsele care se menține pe stocul MELINDA INSTAL, este cuprins între 1-3 zile lucrătoare / conform programului de distribuție prestabilit, în limita stocului disponibil la MELINDA INSTAL. CLIENTUL va primi confirmarea comenzii cu datele de livrare. În cazul în care termenul de livrare nu se încadrează în nevoile CLIENTului, acesta va trimite o cerere de anulare a poziţiei / cantităţii / comenzii respective în termen de 1 oră de la primirea confirmării comenzii. 

Orice taxă sau comision de procesare-împachetare-transport, după caz, va fi anunţată şi facturată o dată cu marfa comandată.  

MELINDA INSTAL, nu va fi făcut responsabil pentru nici o întârziere în livrarea comenzilor dacă acest lucru se datorează unor motive independente de voinţa lui. 

 

 1. Gestionare neconformități în procesul de onorare comandă 

Produsele livrate sunt verificate din punct de vedere cantitativ şi al integrităţii, înainte de expedierea lor. Odată livrată, CLIENTul trebuie să participe la predare – primirea mărfii comandate, să verifice produsele şi, în cazul unei neconformităţi: 

 • defect al produsului găsit la recepţie (la CLIENT), 

 • diferenţă livrată faţă de cantitatea facturată, 

 • livrare în neconcordanţă cu comanda lansată, 

să încheie un proces verbal de neconformitate la predarea - primirea bunurilor, împreună cu angajatul șofer MELINDA INSTAL, pe baza formularului pus la dispoziție de către acesta . 

MELINDA INSTAL  va completa cantitatea şi va înlocui produsul defect sau livrat incorect după returul produselor sau la următorul transport programat, după caz. Dacă aceste neconformități se constată la preluarea mărfurilor, din motive obiective într-un moment ulterior descărcării, CLIENTUL trebuie să semnaleze această situație către MELINDA INSTAL in termen maxim de 48 ore de la livrare – descărcare. Reclamaţii ulterioare acestui moment privind diferenţele cantitative nu se acceptă de către Vânzător.  

Dacă nu se primeşte o astfel de notificare în termenul menţionat, produsele vor fi considerate conforme, iar CLIENTul va fi obligat să accepte produsele. 

 

Întregul proces de onorare a comenzilor B2B și gestionarea eventualelor neconformități în acest proces, se poate viziona în videoclipul nostru dedicat. 

 

 1. Condiţii si modalităţi de plată 

Termenii și condițiile de plată MELINDA INSTAL sunt în concordanță cu cele agreate în contractul cadru de vânzare – cumpărare semnat de părți. Există pentru CLIENT și posibilitatea plății în avans / plății imediate în schimbul unei reduceri financiare (scont financiar), nivelul căreia depinde de termenul de plată contractual, și este presetată în modulul de confirmare comandă. Dacă prin acest contract s-a acordat un termen de plată, CLIENTul va plăti până cel târziu în ultima zi a termenului de plată stabilit. Dacă o sumă nu este plătită la scadență, atrage după sine perceperea penalităților de întârziere în cuantum de 0.10% calculate la suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere până la achitarea integrală a sumei datorate şi eventuale taxe pentru procedura de recuperare creanțe. Proprietatea asupra produselor nu va trece la CLIENT înainte ca suma datorată lui MELINDA INSTAL pentru acestea să fie plătită. Dacă CLIENTul nu este punctual cu plata sumei datorate, MELINDA INSTAL va fi îndreptățit să ceară a-i fi returnate toate produsele livrate şi neachitate. 

 

 1. Caracteristici tehnice și conformitatea produselor  

Dimensiunile şi alte caracteristici tehnice ale produselor listate sunt evidențiate în magazinul online www.b2b.melinda.ro pentru fiecare articol în parte. Certificatele de calitate, documentele care atestă conformitatea produselor oferite spre vânzare de către MELINDA INSTAL, sunt afișate în magazinul online www.b2b.melinda.ro la fiecare produs în parte. Aceste certificate pot fi descărcate și utilizate de CLIENT în procesul de revânzare doar pentru articolele achiziționate de CLIENT de la MELINDA INSTAL.  

Totuşi, MELINDA INSTAL îşi rezervă dreptul, fără să anunţe în prealabil, de a retrage orice produs sau de a face schimbări de design, ca parte a programului furnizorilor de îmbunătăţire a produselor, sau care să ajute la vânzarea produselor.  

 

 

 1. Garanţie 

Termenul de garanţie oferit de către MELINDA INSTAL este de minim 12 luni de la data livrării, pentru orice produs vândut, această garanție fiind extinsă, după caz, fiind reflectată la detaliile fiecărui produs în parte și în certificatul de garanție afișat în magazinul online www.b2b.melinda.ro Produsele nefuncționale vor fi trimise la MELINDA INSTAL conform Politicii de retur. În cazul în care defectul a apărut în condiţii de folosire corectă a produsului, MELINDA INSTAL  garantează că îl va înlocui, repara, va returna suma încasată sau aceasta va constitui avans pentru o comandă viitoare. 

 

 1. Obligaţii 

MELINDA INSTAL nu va avea nicio obligație pentru pierderea, deteriorarea sau cheltuielile suplimentare rezultate din neglijența CLIENTULUI de a se informa, sau prin punerea la dispoziția personalului MELINDA INSTAL a unor informații greșite. La cerere, în baza parametrilor tehnici furnizați, MELINDA INSTAL poate indica şi propune produse, dar responsabilitatea alegerii produselor revine în totalitate CLIENTului. În cazul livrării cu întârziere sau livrării unei comenzi incomplete pentru care nu s-a primit nici o notificare de anulare a produsului/comenzii în termenele menționate la pct. 4, MELINDA INSTAL nu va răspunde pentru pierderi ale clienților, ivite din această cauză. 

MELINDA INSTAL va înlocui produsele reclamate în cel mai scurt timp astfel încât să limiteze pe cât posibil orice pierderi ale Clienților. Aceste motive nu vor fi folosite de către CLIENT pentru a întreprinde acţiuni care să conducă la orice amenințare către MELINDA INSTAL cu despăgubiri, pierderi ale venitului, ale profitului sau a unei afaceri viitoare, oricărei comenzi sau oricărui contract, cu alte pierderi consecutive sau indirecte din orice cauză, cu lezarea reputaţiei şi bunei credinţe. Obligaţiile MELINDA INSTAL către CLIENT sunt cele stipulate în contractul cadru încheiat între părți. 

 

 1. Anularea comenzilor 

Orice anulare (totală sau parțială) a comenzilor va fi acceptată numai printr-o înțelegere scrisă cu MELINDA INSTAL. Indiferent de motivele anulării, CLIENTUL trebuie să trimită o cerere de anulare a poziţiei / cantităţii / comenzii în termen de 1 oră de la primirea confirmării comenzii. 

 

 1.  Prelucrarea datelor cu caracter personal 

MELINDA INSTAL în calitate de furnizor, colectează și prelucrează date și cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale în conformitate cu prevederile legii. Colectarea datelor are la bază consimțământul CLIENTULUI acordat prin: transmiterea de comenzi, abonarea la newsletter, completarea formularului de contact, sau prin contactul direct cu angajații MELINDA INSTAL. 

Conform regulamentului (UE) 2016/679, clienții beneficiază de: dreptul la informare despre folosirea DCP, dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune prelucrării automate. Totodată, CLIENTul are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP, în cazul unor nereguli.